ခွင

ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့် ငြင်းဆိုချက်

အခြားနည်းဖြင့် မဖော်ပြထားပါက၊ ဤဝဘ်ဆိုက်ရှိ အကြောင်းအရာများ၏ မူပိုင်ခွင့်များသည် SexDollsOff မှ သက်ဆိုင်ပါသည်။(၎င်းနောက်မှ "ကုမ္ပဏီ" ဟုရည်ညွှန်းသည်) သို့မဟုတ် ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ။ အကြောင်းအရာတွင် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ လိုဂို၊ ကုန်သွယ်မှုအမည်များ၊ တည်ဆောက်ပုံများ၊ ဝဘ်ဒီဇိုင်း၊ စာသား၊ ရုပ်ပုံများနှင့် အခြားအချက်အလက်များ ပါဝင်သော်လည်း အကန့်အသတ်မရှိ ပါဝင်ပါသည်။ အခြားမည်သူမျှ သို့မဟုတ် ပါတီသည် အကြောင်းအရာကို ကူးယူ၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် မဟုတ်သော ဆာဗာများတွင် မှန်ပုံတစ်ပုံကို ထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုရပါ။ ဝဘ်ဆိုဒ်မှ ပိုင်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် အကြောင်းအရာကို တရားမဝင်အသုံးပြုခြင်း။ ဝဘ်ဆိုက်မှ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ၊ ရေးသားပြီး ထုတ်လုပ်သည့် အကြောင်းအရာနှင့် ရုပ်ပုံများ၏ မူပိုင်ခွင့်များသည် ကုမ္ပဏီပိုင်ဖြစ်သည်။ အခြားသူတစ်ဦး သို့မဟုတ် ပါတီသည် အဆိုပါအကြောင်းအရာကို အခြားနည်းလမ်းဖြင့် လွှဲပြောင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုလိုပါက၊ သူသည် ဤအကြောင်းအရာကို အသုံးပြုသည့်အခါ အရင်းအမြစ်နှင့် မူပိုင်ခွင့်ကို ကုမ္ပဏီမှ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည့် စာဖြင့်ရေးသားခွင့်ပြုချက်ရယူရပါမည်။ အောက်ပါအပြုအမူများအတွက် ၎င်း၏တရားဝင်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရန်- သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်ခြင်း၊ ဤဆိုက်၏ထုတ်ပြန်ချက်ကို မလေးစားဘဲ၊ ဝဘ်ဆိုက်၏အကြောင်းအရာများကို အသုံးပြုခွင့်မရှိသော်လည်း အရင်းအမြစ်ကို မဖော်ပြထားပါ။

ကုမ္ပဏီ Logo ထုတ်ပြန်ချက်

ကုမ္ပဏီ၏စာဖြင့်ရေးသားခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ၊ မည်သည့်ယူနစ် သို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီသည် ကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည့် မည်သည့်စကားလုံးများ၊ ဂရပ်ဖစ်များနှင့် အခြားဆိုင်းဘုတ်အမျိုးအစားများကိုမျှ အသုံးမပြုရ။ ဤဝဘ်ဆိုဒ်တွင်အချက်အလက်။ သို့သော် ဧည့်သည်များသည် သတင်းအချက်အလက်ကို အသုံးပြုသည့်အခါတွင် ကုမ္ပဏီသည် သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီနိုင်မည်ဟု အာမခံခြင်း သို့မဟုတ် အာမခံချက်ပေးခြင်း မရှိသည့်အပြင် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မည်မဟုတ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှု၏ အချိန်မီမှု၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် တိကျမှုကိုလည်း အာမခံမပေးပေ။ အသုံးပြုသူသည် အထက်ဖော်ပြပါ အန္တရာယ်များကို လွတ်လပ်စွာ ခံယူရမည်။ ကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲပျက်စီးခြင်းနှင့် ဒေတာဆုံးရှုံးခြင်းအပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းအပါအဝင် တိုက်ရိုက်၊ သွယ်ဝိုက်သော၊ မတော်တဆ၊ အထူး သို့မဟုတ် နောက်ဆက်တွဲ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်မကင်းပါ။

စကားပြန်နှင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်

ဤထုတ်ပြန်ချက်နှင့် ၎င်း၏ ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ၊ အပ်ဒိတ်များနှင့် နောက်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များသည် ဤဝဘ်ဆိုက်၏ ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ ဤထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိသော ပြဿနာများသည် နိုင်ငံတော်၏ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများကို ကိုးကားပါသည်။ ဤထုတ်ပြန်ချက်သည် ပြည်နယ်ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဥ်းများနှင့် ကွဲလွဲနေပါက ပြည်နယ်ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများသည် အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤဝဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အငြင်းပွားမှုများကို နှစ်ဖက်စလုံးမှ ညှိနှိုင်း၍မရပါက၊ နှစ်ဖက်စလုံးမှ ဒေသဆိုင်ရာတရားရုံးတွင် တရားစွဲနိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီတည်နေရာ။